Tài Liệu

Dưới đây là tuyển tập những tài liệu notes của mình trong nghiên cứu và giảng dạy. Phần lớn notes sẽ về tài Kinh tế Vĩ mô và Tài chính Quốc tế. Ngoài ra cũng có một số tài liệu về Toán.

Notes on Various Topics in Macroeconomics and International Finance

GIÁO TRÌNH KINH TẾ

Giáo trình Thương mại Quốc tế  (GS: Elhanan Helpman)
Bậc: Sau ĐH. Ngôn ngữ: Tiếng Anh. Tiến độ: 80% hoàn thiện.
Trade Notes

Giáo trình Tài chính Quốc tế  (GS: Gita Gopinath)
Bậc: Sau ĐH. Ngôn ngữ: Tiếng Anh. Tiến độ: Đang cập nhật.
IF_notes

TÀI LIỆU TOÁN HỌC

Lý thuyết xác suất (GS: Patrick Cheredito)
Bậc: Sau ĐH. Ngôn ngữ: Tiếng Anh. Tiến độ: 100% hoàn thiện.
summary

%d người thích bài này: