Nghiên cứu

Phần này đang được xây dựng. Tôi sẽ đăng những nghiên cứu của mình, cũng như những tài liệu học tập về bộ môn kinh tế của các lớp tôi đã học qua để mọi người có thể tiếp cận tài liệu kinh tế được dạy ở ĐH Princeton và Harvard.

Bài nghiên cứu (học thuật):

Maturity of Bank Loans in Emerging Markets (2017)

International Monetary Spillover to Emerging Markets (2016)

“Has Job Polarization in the United States Hindered Post-secondary Education Decision?” (2014)

“Capital Flows into Emerging Market: A story of Portfolio Rebalance” (2015)

Những bài bình luận (cho mọi độc giả):

Ngân hàng mới của BRICS: Lật ngược ván cờ? (2014)

Ngân hàng ngầm ở các thị trường mới nổi (2014)