Đừng khóc nữa em (Don’t Cry)

“Đừng khóc nữa em, hãy lau khô giọt nước mắt kia
vì anh sẽ cùng em bước qua mau những nỗi đau,
để anh được thấy em cười…”

%d bloggers like this: