Chuyện hướng dẫn đề án tốt nghiệp

Đến nay, mình đã thực hiện hướng dẫn đề án tốt nghiệp cho sinh viên Kinh tế năm cuối của Harvard được 2 tháng. Dù đã đứng lớp dạy học cho sinh viên từ thời còn học ở Princeton, vai trò hướng dẫn lại là một trải nghiệm hoàn toàn khác. Công việc này vừa… Continue reading Chuyện hướng dẫn đề án tốt nghiệp

Advertisements

Giá trị thực, giá trị danh nghĩa, giá trị có điều kiện

Tựa đề của bài viết này lạm dụng một số thuật ngữ của bộ môn Kinh tế - như GDP thực và GDP danh nghĩa. Nhưng thực ra những gì mình viết dưới đây không liên quan gì đến những giá trị kinh tế. Sau một tuần dài thi cử vất vả, suốt ngày làm… Continue reading Giá trị thực, giá trị danh nghĩa, giá trị có điều kiện