2018 là một năm tốt. Nhưng 2019 có thể tốt hơn!

Hơi trễ một tí, nhưng dưới đây là tổng kết 2018 và mục tiêu 2019 của mình. Năm 2018 không phải là một năm "tưng bừng" như các năm trước của mình: không nhiều giải thưởng, không nhiều đề báo, không travel khắp nơi. Nhưng, như mục tiêu đã đặt ra từ đầu năm ngoái, …