Trường hè nghiên cứu VSSR 2018

Đến bây giờ về đến Mỹ, bắt đầu ổn định lại công việc, mình mới thực sự cảm nhận rằng VSSR đã trôi qua. Mình còn nhớ một ngày mùa thu năm ngoái, khi mình và chị Jenny cùng ngồi chat với nhau ở Harvard Kennedy School, cả hai chị em đều chung ý tưởng… Continue reading Trường hè nghiên cứu VSSR 2018

Advertisements