Cơ hội và người anh hùng

Hillary Clinton từng kể về một câu bà được mẹ dạy: "Mỗi người cần có một cơ hội và một người anh hùng". Từ nhỏ, mẹ của bà - bà Dorothy Rodham - đã bị bố mẹ bỏ rơi và phải đi làm thuê cho người khác. Lớn lên, Hillary hỏi mẹ về điều gì… Continue reading Cơ hội và người anh hùng

Advertisements