Hard lesson

Today I learned a lesson the hard way: Rely only on yourself.   

Advertisements

Bitcoin: bong bóng hay giá trị thực?

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả. Nếu có điểm bất đồng hoặc góp ý, xin comment trực tiếp ở dưới bài, tôi sẽ rất trân trọng. Những phần ghi chú [x] sẽ có nội dung thêm ở cuối bài.   Ngày 28/10, Ngân Hàng Nhà Nước (NHNN) đã tuyên bố… Continue reading Bitcoin: bong bóng hay giá trị thực?