Công trình Nobel Kinh tế 2016: phiên bản dễ hiểu (phần 2)

Đây là bài thứ 2 của một loạt 3 bài. Xin nhấn vào đây để đọc phần 1 của loạt bài viết. 1 – Quyền sở hữu và Hợp đồng không hoàn chỉnh Trở lại với GS Hart và thế giới đầy những hợp đồng không hoàn chỉnh của ông. Ở phần 1, chúng ta …

Công trình Nobel Kinh tế 2016: phiên bản dễ hiểu (phần 1)

Mùa xuân năm 2016, khi ngồi trong lớp của GS Oliver Hart và nghe ông giảng về "hợp đồng không hoàn chỉnh" (incomplete contracts), tôi đã không ngờ rằng đây là công trình đã mang lại cho ông giải Nobel chỉ vài tháng sau đó. Ông đã dạy bài này cho biết bao thế hệ …