Brexit phiên bản đơn giản

Phiên bản đơn giản về Brexit do mình viết, đăng trên Kênh 14:

http://kenh14.vn/anh-roi-lien-minh-chau-au-28-1-tham-hoa-toan-cau-20160625034458553.chn

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s