Brexit phiên bản đơn giản

Phiên bản đơn giản về Brexit do mình viết, đăng trên Kênh 14: http://kenh14.vn/anh-roi-lien-minh-chau-au-28-1-tham-hoa-toan-cau-20160625034458553.chn

Advertisements

Tự chủ giáo dục: Tư duy đổi mới cần thiết

Việc giao quyền ra chính sách cho các địa phương là một điều tự nhiên và nên thực hiện. Vai trò của Bộ GD&ĐT chỉ nên là kiểm soát chất lượng chung, hỗ trợ đào tạo người quản lý giáo dục cấp địa phương… Ngày 7/6, Sở GD&ĐT TP. HCM đã có những đề xuất… Continue reading Tự chủ giáo dục: Tư duy đổi mới cần thiết