AI GIEO SỰ THỜ Ơ VÀO GIỚI TRẺ HIỆN NAY?

Trước đây, càng lớn tôi càng thấy mình cảm thấy thất vọng về các thế hệ học sinh sau này, bởi vì các em quá thờ ơ với lịch sử, với thời sự, các vấn đề xã hội, hay thậm chí là những cơ hội phát triển cho bản thân. Nhưng đến bây giờ, tôi… Continue reading AI GIEO SỰ THỜ Ơ VÀO GIỚI TRẺ HIỆN NAY?

Advertisements