Những điều ta chưa bao giờ

1. Có những thứ chưa bao giờ thuộc về mình để mà nhớ hay quên. Giống như một hôm mình không thể ngừng nhìn theo chiếc lá phong vàng ngoài khung cửa sổ của một ngày thu khi đang ngồi nghe giáo sư thao thao giảng bài bên trong cái nhà thờ bằng gạch đỏ… Continue reading Những điều ta chưa bao giờ

Advertisements