19/11

Ngày mai đã là Ngày Nhà giáo Việt Nam ở nhà rồi. Tính đến hôm nay, mình đã được dạy dỗ bởi rất nhiều thầy cô trong đời. Từ cô Bé - người khẽ tay khi mình viết xấu hồi lớp 1, cô Du - người mắng mình khi ham nói chuyện trong lớp hồi …

Promises to myself

Here are 2 things out of my 10 New Year resolutions written for 2015: 2) Stop giving away my emotions to people who may not deserve it. 4) Meet more new people, but pick friends more carefully. [Apparently opening up too much to people could hurt you.] Just violated 2 principles in one week. Ouch.