On being mediocre

I watched a movie titled "A Brilliant Young Mind" (starring my favorite actor Asa Butterfield) two weeks ago, and there was a line in the movie that made me think a little: "Here, you are neither weird nor the best mathematician. You are painstakingly average." - said a (fictional) girl on the UK IMO (International… Continue reading On being mediocre

Advertisements

Một vài suy nghĩ về TPP

Nhiều người đã hỏi mình nghĩ gì về Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) sau khi hiệp định này đàm phán xong vào ngày 5/10/2015. Bởi vì nội dung của hiệp định vẫn còn được giữ bí mật, những gì chúng ta đọc được chỉ là một số chương về môi trường,… Continue reading Một vài suy nghĩ về TPP