1. I watched a movie titled “A Brilliant Young Mind” (starring my favorite actor Asa Butterfield) two weeks ago, and there was a line in the movie that made me think a little:

“Here, you are neither weird nor the best mathematician. You are painstakingly average.”

– said a (fictional) girl on the UK IMO (International Mathematics Olympiad) team to a young student who has been treated as a prodigy his entire life, and for the first time gets exposed to equally talented people.

Screenshot 2015-10-16 01.34.15

It made me think because in the same week that I watched the movie, two separate young students expressed concerns to me that they are not good enough in anything.

2. Truth is, I feel very mediocre even now, being surrounded by many talented friends at Harvard. There are many times when I felt that I couldn’t think as fast, speak as eloquently, or be as creative as people around me; not to mention countless other occasions when I feel inadequate and undeserved to be where I am.

Nhiều người đã hỏi mình nghĩ gì về Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) sau khi hiệp định này đàm phán xong vào ngày 5/10/2015. Bởi vì nội dung của hiệp định vẫn còn được giữ bí mật, những gì chúng ta đọc được chỉ là một số chương về môi trường, quyền sở hữu trí tuệ và bảo vệ đầu tư được đăng trên Wikileaks, và cũng bởi vì mình không phải là chuyên gia về thương mại quốc tế nên mình sẽ không khẳng định rằng mình có ý kiến nào thú vị hay đáng tin để nói về TPP. Tuy nhiên từ góc nhìn của một người học kinh tế, mình viết ra dưới đây một số điều chúng ta nên suy nghĩ về chúng khi nói về TPP.

Tại sao Việt Nam lại được cho vào TPP?

Hiện tại, TPP gồm có 12 nước thành viên: Nhật Bản, Việt Nam, Brunei, Malaysia, Singapore, Úc, New Zealand, Canada, Mexico, Peru, Chile, và Hoa Kỳ. Những nước thành viên này rất khác biệt về trình độ phát triển kinh tế, bao gồm cả những nước đã phát triển như Mỹ, Nhật, Úc đến những nước đang phát triển như Việt Nam, Mexico, và Peru. Đáng lưu ý rằng Việt Nam là nước có thu nhập bình quân đầu người thấp nhất trong 12 thành viên (xem biểu đồ dưới). Nhiều người đã hỏi mình rằng, vậy tại sao những nước khác lại cho Việt Nam tham gia TPP? Là một quốc gia với dân số và thị trường tiêu thụ khổng lồ, cũng như một nền kinh tế phụ thuộc rất nhiều vào thương mại (tổng khối lượng thương mại chiếm 165% GDP trong năm 2013), Việt Nam là một đối tác rất tốt cho những nước phát triển khác. Một câu hỏi đáng hỏi hơn là, “Việt Nam có lợi gì khi tham gia TPP hay không?”

Many people have asked for my opinions about the Trans-Pacific Partnership (TPP) since the last round of negotiation reached final agreements on Oct 5, 2015. To the extent that (1) the content of the negotiations is still kept secret today (please inform me if I’m wrong), (2) the only content available for reading is the three chapters on environments, intellectual rights, and investment published by Wikileaks, and (3) I am not an expert on trade (nor any field of economics, yet), I will not claim to have anything interesting or credible to say about TPP itself. Here I will simply flash out here a few things to keep in mind when we think about the potential impacts of TPP on the Vietnamese economy.

Why is Vietnam even in TPP?

Currently, TPP consists of 12 members: Japan, Vietnam, Brunei, Malaysia, Singapore, Australia, New Zealand, Canada, Mexico, Peru, Chile, and the US. This list clearly represents a wide range of economic development, from developed states such as the US, Japan, and Australia, to developing countries such as Vietnam, Mexico, and Peru. It is worth noting that Vietnam has the lowest GDP per capita among all members. Many ask me why, then, did other countries bother to include Vietnam in TPP? Well, with a huge population, huge market, and as a country whose economy emphasizes trade (trade of Vietnam in 2013 stands at 165% of GDP – data from World Bank, see graph), Vietnam is a good potential partner for many developed economies. A harder question to answer is the reverse question: “should Vietnam join TPP after all?”

TPP members

Data from World Development Indicators (World Bank)